Disclaimer

Schildersbedrijf Corn. de Groot » Disclaimer

De website met internetadres www.corndegroot.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op bezoekers van Corn de Groot schilderwerken Bilthoven en niet daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Corn de Groot schilderwerken Bilthoven. Corn de Groot schilderwerken Bilthoven behoudt al haar rechten voor.

Corn de Groot schilderwerken Bilthoven machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corn de Groot schilderwerken Bilthoven, verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info@corndegroot.nl

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Corn de Groot schilderwerken Bilthoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Corn de Groot schilderwerken Bilthoven behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie.

Elk bericht dat u per elektronische post naar deze website stuurt wordt op een niet-vertrouwelijke basis behandeld. Dit impliceert dat Corn de Groot schilderwerken Bilthoven deze berichten vrijelijk kan reproduceren, publiceren of op enige andere manier gebruiken voor welk doel dan ook. Privacy gevoelige informatie wordt bij eventuele reproductie, publicatie of anderszins weggelaten.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Corn de Groot schilderwerken Bilthoven geen controle kan uitoefenen. Corn de Groot schilderwerken Bilthoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen.